Из дълбоките тайни на един провал „от национално значение“ (видео)

Никога незаработилите билетни автомати за 8.3 млн. лв. във Варна вече са "поправени" със свински опашки и лепенки.

Спас Спасов, 08 септември, 2017 г.

(От „Дневник“)

Автоматизираната билетна система, за която Община Варна похарчи по проекта си „Интегриран градски транспорт“ 8.3 млн. лв. не може да бъде приведена в експлоатация заради зле организирана обществена поръчка и пропуски при сключване на договора с нейния изпълнител – Консорциум „Обединение модерен транспорт“. По тази причина със същото дружество в началото на януари т.г. е сключен нов договор на стойност близо 1.5 млн. лв. за доставка на допълнително оборудване. Заради изтеклия срок за изпълнение на проекта разходите по него ще бъдат покрити със заем от ЕБВР.

Това става ясно от документи, които „Дневник“ получи от неофициален източник. В края на август до общинската администрация във Варна бе изпратено искане по Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на същата документация по официално установения ред. От там обаче

изпратиха отказ

В продължение на повече от година от администрацията на варненския кмет Иван Портних разпространяваха противоречива информация за причините, довели до провала на транспортния проект. За него бяха похарчени 115 млн. лв., по-голямата част от които безвъзмездно европейско финансиране по програма „Регионално развитие“. Срокът за окончателното му приключване изтече на 9 юли м.г. Въпреки това единственият от десетте му компонента, който към момента е „в движение“ са 70 нови автобуса.

За изпълнението на неработещата автоматизирана билетна система през април 2015 г. ръководителят на проекта Биляна Якова е подписала договор с Консорциум „Обединение модерен транспорт“. По него бяха доставени 304 машини, инсталирани в автобусите и по част от спирките им във Варна. Но стана ясно, че с въвеждането им в експлоатация има тежък проблем. След многократно отклоняване на въпроса какви са причините за това, Якова отговори, че според сключения договор е трябвало да бъдат доставени „фискални, но не и фискализирани устройства“. По тази причина нямало как те да бъдат свързани в системата на НАП. Междувременно голяма част от неработещите автомати вече са повредени.

Един от 304 неработещи автомата за продажба на билети в градския транспорт на Варна. Голяма част от тях вече са повредени и „поправни“ с лепенка или „свински опашки“. За доставката им общинската администрация похарчи 8.3 млн. лв.

От съдържанието на втория договор, подписан пак от Якова в началото на т.г., става ясно, че причината машините за билети да не работят всъщност са зле организирана обществена поръчка и

пропуски при договарянето с изпълнителя

В договора е записано дословно следното: „Страните като съобразиха, че при обявяване на процедурите за възлагане на обществените поръчки и сключването на договорите са заложени технически изисквания към доставките на стоки и услуги, които в хода на изпълнение на договорите и към днешна тата са оценени като недостатъчни с оглед нуждите на възложителя“.

Договорът с Консорциум "Обединение модерен транспорт" подписан в началото на тази година за доставка на липсващото оборудване за билетните автомати.
Договорът с Консорциум „Обединение модерен транспорт“ подписан в началото на тази година за доставка на липсващото оборудване за билетните автомати.

Текстът на документа старателно заобикаля признанието, че поради споменатите причини системата никога не е била въведена в експлоатация. Вместо това необходимостта от доставка на липсващите и компоненти е мотивирана с това, че „доставката и монтажа на допълнителното оборудване са необходими за нормалното функциониране“ на билетните автомати. Става дума за 95 преносими устройства за проверка на документите за пътуване, 10 броя оборудване за автоматите за продажба на билети, система за видеонаблюдение в 160 автобуса и обучение на персонал.

За да покрие тези разходи сега Община Варна е сключила споразумение за изменение на договора си от 14.10.2013г. за отпускане на

заем от ЕБВ в размер на 8 млн. лв.

С него трябваше да бъде покрито собственото й участие в проекта „Интегриран градски транспорт“.

С изменението на договора банката ще увеличи кредита с нови 1.5 млн. лв., за да бъдат покрити с тях „недостатъчните технически изисквания“, заложени в договора между Биляна Якова и Консорциум „Модерен транспорт“ от 2015г.

В същото време, други неофициални копия от документи, с които „Дневник“ разполага показват, че ръководителят на проекта Биляна Якова е била изключително настойчива в отстояването на множество

искания за по-високо и допълнително заплащане

Почти всяка докладна записка, изпращана до кмета на Варна Иван Портних, по проблеми на изпълнението и отчитането на проекта, неотменно включва и текст, касаещ както нейното заплащане, така и на експерта „Финансово управление, отчети и плащания“ – Валентина Крушева.

За да обоснове тези искания Якова буквално е копирала в докладните си записки два параграфа. Първият от тях гласи, че „“Интегриран градски транспорт на Варна“ е най-големият инфраструктурен проект на общината от национално значение за Рпублика България“. Вторият – че ненавременното подаване на информация по изпълнението на задачите от страна на звеното, работещо по проекта, би могло да доведе до „сериозни финансови последици за бюджета на Община Варна“.

Искане от Биляна Якова до кмета на Варна за 25% увеличение на заплатата й
Искане от Биляна Якова до кмета на Варна за 25% увеличение на заплатата й

С докладна записка от 10 август м.г. Биляна Якова дори е поискала от Портних „на база на натрупания опит“ тя и Валентина Крушева да поемат управлението и на втората фаза на проекта на стойност над 30.6 млн. лв. До кмета на Варна са изпратени и няколко

искания за заплащане на допълнителен труд

по отчитане на документация към финансиращия орган, за продължаване на работата по недовършените компоненти на проекта и т.н.

Сумите, получени като възнаграждение от Валентина Крушева за периода август – декември 2015 г. са посочени в справка, подписана, както от самата нея, така и от Якова. Става дума за общо 14 хил. лв. или по 2800 лв. основна заплата на месец. За целия период са начислени и още 3600 лв. за клас прослужено време.

Справка за изработени извънредни часове от Биляна Якова
Справка за изработени извънредни часове от Биляна Якова

Тези числа са само ориентировъчни. На 7 март. т.г. Биляна Якова уведомява кмета на Варна, за проблеми с плащанията по вече сключения договор за доставка на допълнителното оборудване за автоматизираната билетна система. От текста на същата докладна става ясно, че не са разплатени и дейностите по друг компонент – за подобрения в производствената база на общинското дружество „Градски транспорт“. Но

въпросът за заплатите на „звеното“

което работи по проекта не е пропуснат и този път. Якова припомня, че с решение от 30 януари т.г. Общинският съвет във Варна е взел решение за осигуряване на средства за заплати и осигурителни вноски на екипа й. Те са в размер на 613.4 хил. лв. или по над 50 хил. на месец в продължение на една година.

Решение на Общинския съвет във Варна за отпускане на 613 хил. лв. за заплати и осигуровки на Биляна Якова и Валентина Крушева.
Решение на Общинския съвет във Варна за отпускане на 613 хил. лв. за заплати и осигуровки на Биляна Якова и Валентина Крушева.

Освен автомати за електронна продажба на билети по него трябваше да бъде изграден бърз автобусен коридор (BRT), система за осигуряване предимство на автобусите на кръстовища, друга – за информация в реално време за тяхното движение, по спирките да бъде положено специално покритие против заледяване и т.н. и т.н. Всички тези компоненти обаче към момента споделят

съдбата на билетните машини

Коридор не съществува, бърз автобусен транспорт няма, информация по спирките – също, автобусите продължават да чакат на червено, а заледяването на спирките предстои. Така 115 млн. лв., осигурени за „най-големият инфраструктурен проект на общината от национално значение за Република България“ се оказаха похарчени без никакъв видим резултата за качеството на живота във Варна.

По информация на „Дневник“ от август изпълнението на проекта е обект на проверка от страна на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и ДАНС.

Публикация на същата стотия в „Дневник“ – тук.