Втори стадион във Варна изчезва по „отиграна“ схема

Състоянието на стадион "Спартак" днес

Спас Спасов, 05 октомври 2017 г.

(От „Дневник“)

 

Бивши футболисти и ръководители на футболния клуб „Спартак“ във Варна са поискали от общинската власт във Варна и държавата да вземат спешни мерки, за решаването на проблема със собствеността и поддръжката на едноименни стадион. Това съобщиха самите те на пресконференция в София.

Според документите, представени от участниците в нея през 2006 година собствеността върху терена, на който е изграден стадионът е прехвърлена от Община Варна на частното дружество „Барет Ауто“. Четири години по-късно – през 2010 г. акциите в новоучреденото акционерно дружество преминават във владение на друга частна компания – „Инжстрой“. „От този момент досега нещата свързани със „Спартак“ могат да се определят

само с една дума – „батак“,

каза участниците в пресконференцията.

„Частната фирма експлоатира прилежащите терени на съоръжението, от които може да се печели, но на самия стадион те не са забили и един гвоздей, каза членът на фенклуба „Синдикат 12″ Стефан Калименов. Те оставиха стадиона да се саморазруши, като вероятната цел е след време статутът му да бъде променен и там да бъдат изградени жилищни сгради“.

Според Калменов общинската администрация в лицето на кмета на града Иван Портних, председателят на общинския съвет, съветниците, областния управител и министъра на младежта и спорта Красен Кралев трябва да предприемат спешни мерки и да решат проблема.

„Важно е обаче на каква цена ще стане това, уточни Калименов. В момента

теренът има изключително висока пазарна стойност.

Именно поради факта, че парцелът, върху който се намира спортното съоръжение, е изключително скъп и апетитен, в момента футболният клуб „Спартак“ във Варна е смазан“.

Според участниците в пресконференцията разпореждането с общинска собственост извършено през 2006г. с решение на Общинския съвет във Варна, и апортирането на общински имоти в дружеството „Спортен комплекс Спартак“ АД, в това число и стадион „Спартак“, по своята същност представлява

„безцеремонна кражба в особено големи размери“.

Непаричната вноска е била оценена на около 3.2 млн лв.

„Създаденото дружество „Спортен комплекс „Спартак“ АД отдавна е престанало да осъществява функциите, за които е било създадено – развитие на спорта, написаха още миналата година членовете на клуба в открито писмо до общинската администрация. Поради това, ние феновете на „Спартак Варна“, настояваме Община Варна да излезе от така образуваното дружество, като си възстанови апортираните в него имоти, с оглед отпадането на предпоставките за съществуването му“.

Справка в учредителните документи на компанията „Спортен комплекс „Спартак““ неговият предмет на дейност е „организиране и провеждане на спортни събития и мероприятия“. Именно на това основание е взето и решението за извършването на

непаричната вноска в размер на 3.2 млн. лв.

Сега именно неизпълнението на това задължение става основа и на искането за разваляне на съдружието между общината и „Инжстрой“ и връщането на стадион „Спартак“ обратно във владение на Община Варна.

„През 2006 г. тогавашните общински съветници в града са основали своето решение на Закона за публично-частното партньорство, но вече основанието за съществуване на такова партньорство не съществува, тъй като закона изрично изисква разпореждането с недвижимо имущество, собственост на Общината, е нужно да бъде извършено в „обществен интерес“, а не за кумулиране на печалби от група алчни бизнесмени, хранещи се от обществени поръчки“, твърдят в писмото си членовете на клуба. Според тях именно общественият интерес днес изисква съдружието, което те определят като „престъпно“ да бъде развалено и стадионите, спортните зали и всички други обекти за осъществяване на спортни дейности да бъдат върнати обратно на техните собственици – гражданите на Варна.

Според текста на същото писмо

занемаряването на съоръжението е извършено целенасочено,

за да може да бъде то унищожат и на негово място да бъдат изградени жилищни и търговски постройки.

От представен по време на пресконференцията вчера протокол от сесия на Общинския съвет във Варна, проведена на 19 май т.г. става ясно, че както съветниците, така и председателят им Тодор Балабанов са информирани за проблема, но до този момент не са предприели никакви действия за решаването му.

Казусът със стадион „Спартак“ във Варна е почти идентичен с този, заплетен около най-големия градски стадион – „Варна“ („Юрий Гагарин“).

Още през 2005 г. администрацията на тогавашния кмет на града Кирил Йорданов апортира в компанията „Спортен комплекс Варна“

136 хил. кв.м общински терени.

Върху тях трябваше да бъдат изградени нов градски стадион, спортни съоръжения и съпътстващата ги инфраструктура. В компанията община Варна има 35% дялово участие срещу 65% за партньора й „Химимпорт“. За изпълнителен директор беше назначен Марин Митев, член на надзорния съвет на Централна кооперативна банка и на управителния съвет на „Химимпорт“.

През годините от 2005 насам от „Спортен комплекс Варна“ обясняваха, че реализацията на проекта среща огромни трудности заради липсата на кадастрална скица, подходи, инфраструктура, неясна собственост на част от парцелите и искания за продажба от собствениците им на „нереално високи“ цени, изместване на подземни и надземни комуникационни трасета и др.

Апортът от 136 дка, с който Варна влиза в съдружието си с „Химимпорт“, е оценен на малко над 12 млн. лв. Това прави

по около 40 евро на кв.м.

По същото време, по което е правена оценката – през април 2005 г., средната цена на парцелите в този район на Варна е около три-четири пъти по-висока. Въпреки това нито администрацията на Кирил Йорданов, нито тази на наследника му Иван Портних не оспориха оценката и така срещу апортираните имоти са записани 35% от акциите в „Спортен комплекс Варна“. Останалите 65% „Химимпорт“ получава срещу обявена парична вноска от близо 22.5 млн. лв. Според устава на компанията към момента на регистрацията й са внесени 25% от нея. За останалата част е дадена отсрочка „до две години“.

Междувременно през септември 2015г. 14.46 дка от апортирания бивш общински терен беше продаден на командитно дружество с участието на „Кауфланд България“ за близо 18.3 млн. лв. По информация на „Дневник“ в момента се обсъжда и продажбата на още един терен за строителството на жилищен комплекс.

Сега – 12 години по-късно реализацията на проекта е

все още на фаза бавно напредващ „груб строеж“.

Според зам.-кметът на община Варна Пламена Маринова след съдебната регистрация на съдружието с „Химимпорт“ имотите, с които община Варна е влязла в него, са изгубили статута си на общинска собственост и вече представляват собственост на друго юридическо лице.

Публикация на същата статия в „Дневник“ – тук.