Варна проспа втора продажба на активи от дружество, в което е миноритарен собственик

Първата копка на "Спортен комплекс Варна" през 2007. От дясно на ляво: Борислав Гуцанов (бивш председател на ОбС - Варна), Кирил Йорданов (бивш кмет), Петър Кандиларов (бивш областен управител) и Марин Митев (изп. директор на "Химимпорт").

Спас Спасов, 20 октомври 2017 г.

(От „Дневник“)

 

Още един от апортираните през 2005г. 136 дка общински имоти в дружеството „Спортен комплекс Варна“ е бил продаден тихомълком. Това става ясно от съдържанието на нотариален акт, съставен на 29 септември т.г. Представителят на Общинския съвет в Събранието на акционерите обаче не разбрал за сделката. За нея са премълчали и тримата представители на общината в Съвета на директорите на „Спортен комплекс Варна“. Това е вторият имот от активите на компанията, който тя продава, за да финансира строителството на нов градски стадион. С непрекъснато отлаган краен срок то продължава вече десета година.

арцелът от 11.5 дка е продаден

на строителната компания „Планекс“. Цената на сделката е 3.6 млн. лв., които е трябвало да бъдат изплатени от купувача „по банков път и чрез прихващане“. По информация на „Планекс“, плащането е вече извършено.

За първи път „Спортен комплекс Варна“ прибегна до продажба на активи, за да финансира строителството на стадиона, през септември 2015г. Тогава близо 14.5 дка бяха придобити от командитно дружество с участието на „Кауфланд България“ за 18.3 млн. лв. Стойността на продажбата, извършена тогава, направи видими

щетите, нанесени на община Варна

при оценката на имотите, апортирани в „Спортен комплекс Варна“.

Компанията беше основана през 2005 г. с капитал от 35 млн. лв. По предложение на тогавашния кмет на Варна Кирил Йорданов в него бяха апортирани 136 хил. кв.м общински терени, оценени на едва… 12 млн. лв. По същото време, средната цена на парцелите в този район на Варна бе около три-четири пъти по-висока. Срещу апорта си община Варна получи 35% дялово участие. Останалите 65% бяха за „Химимпорт“ срещу обявена парична вноска от близо 22.5 млн. лв. Според устава на дружеството към момента на регистрацията му трябваше да бъдат внесени 25% от сумата. За останалата част бе дадена отсрочка „до две години“.

Информацията, разпространена при основаването на компанията, гласеше, че върху апортираните общински терени трябваше да бъдат изградени нов градски стадион, спортни съоръжения и съпътстващата ги инфраструктура. Крайният срок за реализацията на проекта обаче непрекъснато бе отлаган заради проблеми с финансирането, прикривани зад обяснения за „огромни трудности, липсата на кадастрална скица, подходи, инфраструктура, неясна собственост на част от парцелите“ и т.н. А през февруари 2015 г. изпълнителният директор на „Спортен комплекс Варна“ Марин Митев изненадващо обяви, че дружеството изобщо

нямало задължение да строи стадион.

В началото на седмицата „Дневник“ се свърза с Димитър Карбов (НФСБ) , който е представител на варненския Общински съвет в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна“. В разговора, както и по-рано, той потвърди, че стадионът щял да бъде завършен до края на 2018г. Карбов заяви категорично, че това ще става без продажбата на повече терени, след този на „Кауфланд България“.

Ден по-късно, информиран пак от „Дневник“ за факта на сделката с въпросните 11.5 дка той най-напред се изненада, след това коментира, че най-вероятно става дума за недоразумение, а накрая се усъмни и в автентичността на нотариалния акт. Копието от него бе издадено официално от Службата по вписванията във Варна.

Според съдържанието на документа при съставянето му е бил представен протокол от заседание на Съвета на директорите на „Спортен комплекс Варна“, състояло се на 24 февруари т.г. В проведения разговор Карбов каза, че е присъствал на това заседание, но извършената осем месеца по-късно

продажба не е била обсъждана.

За това щял да я коментира едва след като лично се запознае със съдържанието на нотариалния акт за сделката.

„Дневник“ изпрати въпроси и до председателя на варненския Общинския съвет Тодор Балабанов (ГЕРБ). Но отговорите им доведоха до още по-голямо объркване. „Димитър Карбов е представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите в „Спортен комплекс Варна“ АД, заяви в писмен отговор Балабанов. Той не е представител в дружеството, нито е член на Съвета на директорите“.

От отговорите на Балабанов обаче не стана ясно в какво качество и дали изобщо Карбов е присъствал на заседание на Съвета на директорите на „Спортен комплекс Варна“ през февруари. В седемчленния му състав общината би трябвало да има трима представители. Но явно те също

не са намерили за необходимо

да информират местната администрация за намерението на мажоритарния собственик да предприеме нова продажба на активи.

Във връзка с друг текст по същата тема още през 2015 г. „Капитал“ потърси за коментар зам. – кметът на Варна Пламена Маринова. Тогава тя заяви следното: „С промените в Закона за общинската собственост от 2011 г. разпореждането с имоти, апортирани от общините в търговски дружества, трябва да става само след решение на общинските съвети. По тази причина вариантът с продажбата на активите на дружеството („Спортен комплекс Варна“, бел. ред.) вече не е толкова лесен“.

Вчера обаче председателят на Общинския съвет във Варна Тодор Балабанов бе на съвсем друго мнение.

„Уставът на „Спортен комплекс Варна“ АД

не предвижда решение на Общинския съвет

за извършване на такъв тип сделки, каза той. Такива правомощия са предоставени на Съвета на директорите на дружеството“.

Справка с текста на Закона за общинската собственост показа, че решение на съответните общински съвети действително се изисква само в случаите при разпореждане с имоти, вещи и вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала на еднолични търговски дружества с общинско участие. При това положение коментарът на Маринова за „Капитал“, по повод идеята на „Спортен комплекс Варна“ да финансира дейността си с разпродажба на активи, би могъл да даде основание за съмнения в

некомпетентност или умишлено подвеждане.

Сега тя отново бе потърсена за коментар, но не беше открита поради отсъствие от страната.

Според коригирания си проект, ако бъде завършен, бъдещият стадион „Варна“ би трябвало да изглежда така.

Първата копка за строителството на нов градски стадион във Варна, на мястото на разрушения „Юрий Гагарин“, се състоя още в ранната есен на 2007г. Това се случи в разгара на третата кандидаткметска кампания на злополучния бивш кмет на града Кирил Йорданов. Веднага след това работата по проекта беше спряна, а одитна проверка на Сметната палата показа, че „с приетия Устав на дружеството „Спортен комплекс Варна“ е създадена

предпоставка за скрита приватизация

на общинско имущество. Сега, след втората продажба на активи на компанията, тези подозрения получават все по-сериозно основание. Въпреки това от администрациите, както на Йорданов преди години, така и на сегашния му наследник Иван Портних (ГЕРБ), не беше предприето абсолютно нищо.

„Смятам, че финансирането на стадиона е законосъобразно, каза за „Дневник“ Тодор Балабанов. През последните години се направи немалко за намиране на средства за изграждане на съоръжението и е факт, че в момента на обекта се работи. За мен е важно строителството да бъде изпълнено в срок и стадион „Варна“ да бъде завършен, какъвто ангажимент е поел мажоритарният акционер“.

Публикация на същата стотия в „Дневник“ – тук.