Още четири къщи в историческия център на Варна ще бъдат разрушени

(От „Дневник“)

Нова осеметажна сграда може да се появи в близките месеци на мястото на архитектурен ансамбъл от няколко стари варненски къщи в историческото ядро на града. Това показват плановете за застрояването на част от известната ул. „Братя Шкорпил“.

Според разработения Подробен устройствен план за реализацията на проекта трябва да бъдат съборени три от старите сгради, намиращи се там, а от четвъртата, която е културен паметник, да остане само фасадата. Възложители на плана са Даниел Славов и едноличното дружество, записано в документацията на проекта като „Любелия“ ЕООД. Информация за нея в Търговския регистър не може да бъде открита.

Четирите имота, върху които ще се строи се намират в отсечката между кръстовищата на ул. „Братя Шкорпил“ с ул. „Драгоман“ и бул. „Владислав Варненчик“ във Варна. Според обяснителната записка към разработения Подробен устройствен план, на тяхно място предстои да бъде издигната жилищна сграда висока19.5м до т.нар. „корниз“ – без подпокривните пространства.

Срещу предстоящото строителство

се обявиха както собственици на съседни имоти, така и членовете на Консултативния съвет към кмета на Варна по опазване на недвижимите културни ценности. Копието от писмото, представено от местната администрация, няма входящ номер. (Виж прикачения файл тук – stanovishte )

Според неговото съдържание проектът трябва да бъде спрян, тъй като реализацията му ще доведе до появата на постройка, чужда на архитектурата в тази централна част на Варна.

Причините, поради които членовете на комисията смятат, че проектирането на осеметажна сграда в историческото ядро на Варна е станало възможно са няколко.

На първо място става дума за „порочни и двусмислени определения в самия Общ устройствен план на града“, твърдят те. Според председателя на съвета Николай Савов това дава възможност за административни, корупционни решения на гърба на варненската архитектура и историческа цялост“.

В текста на писмото до кмета на Варна се твърди също, че към проекта на бъдещата сграда е изработен графичен чертеж, който „фалшифицира“ силуета на една от съществуващите сгради – паметници на културата, (известна на варненци като някогашното Консулство на Република Куба).

В този случай членовете на консултативния съвет смятат, че това е направено, за да се аргументира „срутването и незаконното застрояване със свръхетажност на защитен архитектурен ансамбъл“.

„Зная за това обвинение, каза авторът на проекта арх. Красимира Христова. То беше обсъждано и по време на раглеждането на проекта от Експертния съвет устройство на територията в Община Варна. Пред неговите членове съм декларирала, че съм използвала вече съществуващ и одобрен проект на въпросната сграда. При това положение не виждам никаква причина работата ми да бъде квалифицирана като „фалшификация“.

За реализирането на проекта

трябва да бъдат съборени три къщи,

представляващи според членовете на Консултативния съвет еталони за няколко различни архитектурни стила от края на 19 и началото на 20в.

За строежа на бъдещата осеметажна стъклена сграда ще бъде разрушена и четвърта постройка, дело на известния архитект Венедикт Попов, която е регистрирана като паметник на културата. По тази причина от нея ще бъде запазена само фасадата.

„Българското законодателство допуска такова вграждане в нови постройки, каза арх. Владимир Рачев, регионален инспектор на отдел „Недвижимо наследство“ в Министерството на културата. Докато законът не се промени няма никакво основание подобни проекти да бъдат спирани“.

Според Рачев напълно законна е и височината на бъдещата осеметажна сграда, тъй като Законът за устройство на територията регламентира, че тя може да бъде равна на ширината на улицата, но която се намира постройката.

„Това е законът, каза Рачев. Ако някой иска да бъдат въведени нови правила, трябва да инициира промяната му. Друга възможност няма! В случая ул „Братя Шкорпил“ е една от най-широките във Варна и по тази причина допустимата височина на застрояване също е голяма“, обясни той.

По думите на Рачев според действащия в момента Общ устройствен план на града за централната му част не е предпоставена никакво ограничение за максимална височина на ново строителство. За да бъде въведен някакъв друг регламент, различен от действащия в момента, Планът трябва да бъдат променен.

Казаното от Рачев съвпада с мнението, изразено и в писмото и на Консултативния съвет за опазване на недвижимите културни ценности във Варна. То гласи, че

корекции в ОУП на Варна са наложителни,

за да бъде спряно продължаващото от години заличаване на историческия архитектурен облик на града.

По информация на общинската администрация в града до момента вече са подадени близо 90 заявления с искане за корекции в Общия устройствен план.

„Промените могат да бъдат направени само след сформирането на експертен съвет, който да обсъди, подадените до момента предложения, каза неотдавна по същия повод и главният архитект на Варна Виктор Бузев. Според него на актуализация подлежи и списъкът с паметниците на културата в града.

В началото на март стана известно, че Варна ще е първият български град, в който всички паметници на културата ще бъдат включени в кадастъра. За да се случи това за първи път от 1982 г. бе актуализиран и списъкът с паметниците на културата на територията на общитната. В него вече има 570 обекта, 150 от които получат защита за първи път.

Но докато механизмите за защита на паметта сработят, архитектурата на стара Варна „оцелява“ само в снимките на колекционерите и няколко носталгични сайта в Интернет.

–––––––––––––

Публикация на същата статия в „Дневник“ – тук