Проект за прахосване на 1 милион

Така изглежда сградата на Центъра за образоване на деца в неравностойно положение, за която община Варна бе осъдена да плати на строителната компания "Весела" ООД над 900 хил. лв.

Спас СПАСОВ, 07 април, 2014г.

(От „Дневник„)

Повече от 900 хил. лв. са прахосани от бивши и настоящи служители на община Варна при реализацията на проект за образование на деца в неравностойно положение. Това става ясно от доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция, обхващащ периода 2009 г. – 201 2г*.

Сумата е депозирана за изплащане в полза на компанията „Весела“ ООД. Освен цената за строителството на Център за обучение на деца в неравностойно положение тя включва лихви за забавени плащания от страна на община Варна, разходи за охрана и адвокатски хонорари, присъдени окончателно с решение на Върховния административен съд от средата на март тази година.

Сградата обаче на практика вече не съществува. Малко след приемането й е изоставена от община Варна, защото е неизползваема, а след това е разграбена. За съществуването й днес напомнят само стърчащите бетонни стълбове. Един от хората, станали причина за това – тогавашният заместник-управител на общинското предприятие „Инвестиционна политика“ Христо Иванов сега е заместник на новия варненски кмет Иван Портних.

Поръчката

На 25 ноември 2008 г. тогавашният директор на дирекция „Социални дейности и жилищна политика“ в община Варна Здравко Марков заявява необходимостта от изграждане на образователен център за деца в неравностойно положение. Процедурата по възлагане на обществена поръчка с прогнозна стойност 625 хил.лв. без ДДС е открита на 2 декември. В наддаването участват шест компании – „Гранит-91“, „Булбет 05“, „Вени“, „Девня трейд“, „Нуве“ и „Весела“.

Офертата на „Весела“ е класирана на първо място заради тежестта на кратките срокове, предложени за изработване на плановете и подготовката – само 40 дни. Срокът за приключване на същинското строителство също е рекорден – 45 дни. Най-впечатляващ обаче е гаранционният срок, който строителната фирма дава за обекта си – 21 години.

Тази процедура е един от най-печалните примери за работата на администрацията, оглавявана от бившия варненски кмет Кирил Йорданов.

Индикатор за измама

Договорът за „пълен инженеринг и строителство“ с „Весела“ е сключен на 13 март 2009г. За него в доклада на АДФИ пише и следното:

„В договора липсва твърдо установена цена за строителството. Определена е само горна граница – до 722 400 лв. В същото време цената, предложена от „Весела“ за монтирането на дървена, сглобяема конструкция със застроена площ от 320 кв.м е близо 2.3 хил. лв. на кв.м. При проверка на цените на производители, публикувани в интернет, се установи, че те варират от 450 до 1090 лв. на кв.м, или от 2 до 5 пъти по-ниски от тези по сключения договор“.

Независимо от тези разминавания още преди сключването на договора Здравко Марков е внесъл заявка за поемане на задължения от страна на общинската администрация към „Весела“ в размер на 750 хил. лв., без да е ясно колко точно ще струва обектът.

За да започне строежът, собственикът на терена – Държавната агенция по горите, издава само разрешение за поставяне на преместваем обект.

„Предвид гореизложеното, актуваните 23 хил. лв. „за проектиране по договор“ и „такса за присъединяване“ не са дължими от община Варна“, пишат в доклада си инспекторите на АДФИ. Въпреки това Константин Антонов – инвеститорски контрол по договора, е подписал протокол, с който е удостоверил, че сумата подлежи на плащане.

Тежка е и друга констатация на инспекторите от АДФИ. Откриването на строителната площадка на обекта става на на 19 ноември 2009 г., а за това е съставен протокол. Но още същия ден от „Весела“ ЕООД е представен втори протокол – за вече изпълнени строително-монтажни работи. Те са на стойност 177.3 хил. лв. Двата документа носят подписите на Константин Антонов. „Предвид гореизложеното единият от двата протокола е с невярно съдържание и представлява индикатор за измама“, пише в констатацията на АДФИ.

Нищо общо с договора

На 20 август 2010 г. в присъствието на Тихомир Димитров, управител на строителната фирма „Весела“, Здравко Марков, Христо Иванов, зам.-управител на общинското предприятие „Инвестиционна политика“ и Константин Антонов, инвеститорски контрол, приемат обекта.

Вместо поръчаната по договор едноетажна сграда с дървена сглобяема конструкция на площ 320 кв.м общинските служители застават пред бетонна конструкция с основа от 410 кв.м. Сградата е на терасиран склон без подпорни стени и дренаж.

Независимо от всичко Марков, Иванов и Антонов слагат финалните подписи под тристранен протокол, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен „съгласно одобрените работни проекти“ и той следва да бъде предаден на община Варна месец по-късно. В малка забележка към текста е посочено, че сградата не е присъединена нито към електроснабдителната, нито към водопроводната, нито към канализационната мрежа на района.

С две думи – според подписания тристранен протокол срещу 750 хил. лв. община Варна се сдобива с монолитна вместо дървена сглобяема постройка на Център за обучение на деца в неравностойно положение. В нея няма ток, вода и канализация. Поради особеностите на терена и липсата на подпорни стени и дренаж само няколко месеца по-късно цялата сграда е пълна с тиня и свлечена земна маса. Но това съвсем не е краят.

Закъснението без наказание

Както вече стана ясно, фирма „Весела“ печели поръчката за изграждане на Център с кратките срокове за строителство – 45 дни, както и с гаранционния срок от 21 години на извършените работи. За неспазването на първия срок с повече от 60 дни е предвидено разваляне на договора, при условие че забавата не се дължи на форсмажорно обстоятелство.

От протокола, съставен за приемането на обекта, става ясно, че строителството е извършено не за 45, а за 229 дни, за което изпълнителят дължи неустойка в размер над 72 хил. лв. Заради липсата на ток, вода и канализация не е издадено разрешение за ползването на обекта.

Задължението да контролира изпълнението на договора е на Здравко Марков. Неустойката, която е трябвало да получи община Варна, е загубена по негова вина, тъй като той не я търси. Към датата на извършване на финансовата инспекция от АДФИ давностният срок от три години за посоченото вземане от над 72 хил. лв. вече е погасен, т.е. неустойката вече не подлежи на плащане.

Но по-интересното в случая е, че „Весела“ не е получила и парите си за свършената (поне по документи) работа. Причината за неизплащането на дължимите суми остава неизяснена и до днес. По неофициална и непотвърдена информация причина за това са станали конфликти между Здравко Марков и други високопоставени служители в администрацията на Кирил Йорданов.

Присъдата

След заведено дело на 6 април 2012 г. Варненският окръжен съд задължава община Варна да изплати на „Весела“ 611 хил. лв. за извършени строително-монтажни работи. Заради забавянето към тях е добавена и лихва в размер на 71 хил. лв.

Това решение е потвърдено от Варненския административен съд, а към тази сума в полза на „Весела“ са присъдени още 19.4 хил. лв. разходи за охрана на обекта. Още след завеждането на посочената искова молба сградата остава безстопанствена. Няколко месеца по-късно тя е засипана от свличащата се кал, разграбена и полуразрушена.

Отговорността

От пресцентъра на АДФИ съобщиха за „Дневник“, че заверено копие от доклада след извършената проверка е предадено на варненската Окръжна прокуратура още през декември м.г. В началото на седмицата оттам заявиха, че бившият варненски кмет Кирил Йорданов не е сред лицата, проверявани за нарушенията, отбелязани в доклада. След оставката си, подадена на 6 март м.г., той живее в София и рядко посещава Варна.

Тихомир Димитров, управител на дружеството „Весела“, не бе открит за телефонен разговор и не отговори на въпросите, които му бяха изпратени по електронната поща.

Здравко Марков бе пенсиониран като директор „Социални дейности и жилищна политика“ в община Варна в началото на май 2012 г. След това за кратко е бил назначен като управител на Дома за възрастни с умствени увреждания в софийското село Подгумер. Напуснал поста в началото на март т.г. по неизвестни причини и се прибрал във Варна, съобщиха оттам. „Дневник“ не успя да се свърже с Марков. От няколко седмици мобилният му телефон е прехвърлен на гласова поща.

Константин Антонов също е пенсионер. „Имах проект, одобрен от общината, и работих по него. Там кой и как го е одобрявал аз не знам“, отговори той на въпроса защо е подписал протокол за приемане на сграда от железобетон при издадено разрешение за поставяне на преместваем обект от дърво.

На друг въпрос – защо в един и същи ден е подписал два протокола – за откриване на строителна площадка и за извършени строително монтажни работи на стойност над 177 хил. лв., той каза: „За да бъде открита площадката, тя трябва да бъде трасирана. А това става чрез изкопни работи. По тази причина двата протокола носят една и съща дата.“ На останалите въпроси по констатациите на АДФИ, свързани с името му, Антонов отказа да отговори, тъй като не бил запознат със съдържанието на документа.

Христо Иванов бивш зам.-управител на общинското предприятие „Инвестиционна политика“ днес е заместник на новия варненски кмет Иван Портних. На въпроса защо при подписването на тристранния протокол не е предявил претенции за неустойката от над 72 хил. лв. заради закъснение на строителството, той отговаря така: „Възложител на строителството беше Здравко Марков. Защо той не е предприел съответните правни действия, аз не знам.“

На друг въпрос – защо е подписал протокола, след като е видял, че построената сграда не отговаря на възложената по договор, Иванов отговаря, че всеки от етапите на строителството е следен от инвеститорския контрол (т.е. от Константин Антонов). Аз се доверих на техните констатации.

На трети въпрос – известни ли са му щетите, нанесени на бюджета на община Варна с положения от него подпис и последвалото решение на Върховния административен съд за изплащане на над 900 хил. лв. в полза на „Весела“ ООД за вече несъществуващата сграда, Иванов отговаря: „Нямам информация за това решение.“

*Достъп до доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция бе получен по Закона за достъп но обществена информация през тази година.

Публикация на същият текст в „Дневник“ – тук.