Технологията на една „чуждестранна инвестиция“

Бившият министър от НДСВ Владимир Атанасов е поредният, оневинен по скроена от държавата скандална сделка

Хотелският комплекс на свързаната с брата на Милен Велчев фирма отдавна работи, докато Варненският икономически университет все още чака обещаната сграда (www.helios-spa.com)

Спас СПАСОВ, 24 януари, 2013г.

(От Капитал Daily)

В началото на седмицата  Софийският градски съд оправда министъра на образованието в кабинета „Сакскобургготски“ Владимир Атанасов по скандала с изградения  върху държавен терен комплекс „Хелиос SPA & Resort“ в Златни пясъци от свързана с брата на тогавашния финансов министър Милен Велчев фирма, без и досега да е изпълнен ангажиментът й да построи в замяна нова сграда за Колежа по туризъм във Варна.

Според прокуратурата с подписването на договор през 2002 с „Краун хотелс“ Атанасов неправомерно е иззел функциите на строителния министър и на варненския областен управител, нанасяйки щети за над 450 хил. лв. Според съда пък, тъй като подписаният договор е само предварителен, той няма обвързваща сила и с него не е извършена разпоредителна сделка и замяна на имот – частна държавна собственост.

Решението подлежи на обжалване, а през септември ще изтече и 10-годишният давностен срок на целия случай.

Така и този знаков за последното десетилетие скандал е на път да приключи безславно за интересите на данъкоплатците, както приключиха и както се очаква да приключат повечето скандали, родени от „новия морал“ на „царското“ управление, от „европейската“ синергия на тройната коалиция и от развитието й през последвалия мандат на ГЕРБ.

Чуждестранният“ инвеститор

През декември 2003 г. – в хода на сагата, излиза решение на Софийския градски съд, според което „Краун хотелс“АД се пререгистрира като „Хелиос хотелс“ ЕАД и за негов едноличен собственик е записана компанията „Мъркюри хотелс лимитид“ – с офшорна регистрация на британските Вирджински острови, така че нейните собственици официално не са известни.

Няма не искам

През 2002 г. „Хелиос хотелс“, които вече са построили един хотел в Златни пясъци, искат да го разширят с още два корпуса в комплекс „Хелиос SPA & Resort“. Най-удобен за целта е съседният терен с двата стари хотела върху него – „Ехо“ и „Мургаш“, които са на Колежа по туризъм към Икономическия университет (ИУ ) във Варна.

Още през 2000 г. „Краун хотелс“ изпраща до директора на колежа доц. Георги Цоников писмо за намеренията си. Разговорите обаче тръгват трудно, а ректорът на университета изразява писмено несъгласие с намерението за частично изменение на застроителния и регулационен план на на парцелите, където се намират двата хотела.

През 2002 г. се намесва и зам.-министърът на икономиката Димитър Хаджиниколов. „Приоритет на правителствената политика е привличането на чуждестранни инвестиции в Република България и в този смисъл недоумение буди у нас невъзможността за постигане на съгласие относно експлоатацията на обекта (хотелите „Ехо“ и „Мургаш“) между ръководството на Икономическия университет – Варна, и потенциалния инвеститор“, пише Хаджиниколов на тогавашния ректор на ИУ проф. д-р Бойко Апостолов, като краят на писмото му е ултимативен: „В случай че съгласие не бъде постигнато, считаме, че потенциалният инвеститор е напълно в правото си да иска прилагането на реда за разпореждане с частна държавна собственост…“.

След него и Георги Велчев изпраща до ректора поредно писмо, в което предлага „форма и размер на гаранциите за построяването на нова сграда на Колежа по туризъм. Става дума за 140 000 лв., или 71 600 евро, чрез депозит в ескроу сметка или банкова гаранция, задълженията по която да се намаляват с всяка сума от приемо-предавателни протоколи. Фиксираната горна граница на разходите до окончателното завършване на обекта са 195 600 лв., или 100 000 евро.

В писмото си Велчев пише още: „Съгласно нашия разговор особено важно е проектът за решение на академичния съвет да предвижда упълномощаване на проф. Атанасов да оттегли възражението на ИУ – Варна, срещу частичното изменение на ЗРП на кк „Златни пясъци“ незабавно след оформяне на паричната гаранция чрез депозит в ексроу сметка или банкова гаранция поради особено кратките срокове за изграждане на хотелския комплекс на мястото на двете общежития.“ В същия текст Велчев уточнява, че „академичният съвет на ИУ – Варна, ще се състои на 20 септември“.

Условията

На 18 октомври 2002 г. ректорът подписва договор с „Краун хотелс“, който предвижда дружеството да изгради на мястото на хотелите „Ехо“ и „Мургаш“, които са върху имот – държавна собственост, хотелски комплекс с възможности за осъществяване на практическо обучение и следдипломна квалификация, включително и от Икономически университет – Варна.

Фирмата се ангажира да построи или надстрои сграда с разгъната застроена площ 1100 кв.м на терен във Варна, като имотът се предостави безвъзмездно от „Краун хотелс“ за нуждите на Колежа по туризъм. Условието е новопостроената учебна сграда да се замени с право на строеж върху имота в Златни пясъци с двата хотела.

Още на 23 октомври ректорът на Варненския ИУ изпраща до образователния министър Владимир Атанасов писмо, с което го моли  да внесе предложение в Министерския съвет за промяна на статута на хотелите „Ехо“ и „Мургаш“ от публична в частна държавна собственост, с което изпълнява задълженията си по договора с „Краун хотелс“.

След още пет дни в писмо до общинския отдел „Архитектура и благоустройство“ Атанасов заявява и съгласието си за извършването на частично изменение на застроителния и регулационен план на парцела, върху който се намират двата хотела. Така пада и последната пречка пред строителството на новия хотел „Хелиос парк“, който в момента се намира на мястото на „Ехо“ и „Мургаш“.

Държавата прецаква себе си

Още през декември 2002 г. зад гърба на университета „Краун хотелс“ и министерството на образованието са сключили втори договор със същия предмет, който обезсилва първия. Мотивът е,  че ИУ – Варна, не бил принципал на сградите – предмет на договора, и затова не е в състояние да осигури изпълнението му. В новия договор обаче изрично е отбелязано, че „има характер на предварителен договор по смисъла на чл.19 от ЗЗД“.

И двата документа задължават „Краун хотелс“ да построи самостоятелна сграда, която ще предостави „безвъзмездно за стопанисване и управление от ИУ – Варна, за нуждите на Колежа по туризъм“, но във втория вариант на договора обаче просветното министерство се ангажира „да внесе съвместно с „Краун хотелс“ молба за одобрение на частично изменение на застроително–регулационния план на Златни пясъци, предвиждащо разрушаване на хотелите „Ехо“ и „Мургаш“ и изграждане на тяхно място на хотелски комплекс 4 звезди, като и да внесе заедно с дружеството молба за издаване на разрешение за строеж на „Краун хотелс“ ЕООД.

И тук фигурира условието при спечелване на конкурс или търг, обявен от областния управител на Варненска област, строителството на обещаната нова сграда на Колежа по туризъм да завърши до 1 септември 2003 г. Останало е и условието, ако компанията не построи сграда, да плаща наема на учебното заведение. Не се случва нито първото, нито второто.

Конкурс или търг не са обявени и досега, осъществен отначало докрай е само хотелският мегакомплекс. Фактът, че „чуждестранният инвеститор“ представя само предварителен договор с министерството на образованието не смущава никого – въз основа на този документ община Варна издава всички поискани от него строителни разрешения, а образователният министър Атанасов лично иска от несменяемия от десетилетие кмет на Варна Кирил Йорданов да издаде разрешение за събарянето на „Ехо“ и „Мургаш“.

Да поиграем на „пиян морков“

През януари 2007 г. „Хелиос хотелс“ уведомява просветното министерство с копие до варненския университет, че все още не е изпълнило задълженията си по договора, тъй като нито министерството, нито областният управител на Варна са организирали търг или конкурс за изграждането на новата сграда за нуждите на колежа. „От това условие зависи изцяло изпълнението на нашето задължение по него“, пише изпълнителният директор Стефан Петков.

„Не мога да предприема организирането на търг или конкурс за строежа на сградата на варненския икономически университет, преди да съм получил техническата документация на обекта“, обяснява пък областният управител Яни Янев. По думите му „Хелиос хотелс“  е предоставила необходимата документацията на университета.

„При нас няма никаква техническа документация“, отсича на свой ред ректорът му проф. Кальо Донев, който уточнява, че ИУ няма задължения и по договора си с „Краун хотелс“, свързани с изработването на проекта.

„Проф. Донев спря изпълнението на договорите, тъй като заподозря в тях някаква грандиозна далавера. По този начин не друг, а именно варненският ИУ блокира решението на проблема, какъвто и да е той“, отпраща отново въпроса областният управител Янев.

Който взел, взел

Междувременно министерството на образованието въз основа на „експертен анализ“ приема, че наличието на два договора с един и същ предмет спъва изпълнението на ангажиментите в него и предлага вторият, подписан от министър Атанасов, който е предварителен и въз основа на който е разрешен строежът на „Хелиос SPA & Resort“,  да се прекрати.

Това означава оставане в сила на първия договор – между Икономическия университет и „Краун хотелс“,  с условието „да бъде допълнен чрез конкретизиране на права и задължения на страните, които да се уточнят по-подробно и се поставят реалистични срокове с цел постигане по-бързо на резултата от договарянето“. Давността на този документ обаче ще изтече през септември тази година.

Дори дотогава съдебното търсене на отговорност да не е проключило, случаят ще приключил с гриф „забравете“.

Публикация на същата статия в Капитал.bg – тук.