Сметки без кръчмаря

Спас Спасов, 14 май, 2012г.

От утре, 15 май, във Варна влиза в действие синята зона. Първите две седмици от работата й са „гратисни“, вероятно докато се изчаква решението на Върховния административен съд по жалбата на варненския кмет Кирил Йорданов срещу наредбата на ОбС, с която се въвежда зоната.

По този повод от „Паркинги и гаражи – Варна“, общинският съдружник в публично-частното дружество „Транспортен център за мобилност“, което ще експлоатира зоната, днес разпространиха писмо. Голяма част от него е посветена на анализ за прогнозните приходи от дейността на синята зона. По всичко личи, че той е провокиран от публикацията ми „Зонални войни“ в сайта capital.bg, в. „Капитал“(събота1 12 май, т.г.) и в този блог.

В статията си съм написал дословно следното: „Според официално разпространената информация до края на лятото маркираните като „сини“ централни зони на Варна ще имат 23 491 места за паркиране. Зоната ще работи по 12 часа всеки работен ден при цената от 1.20 лв. с ДДС за час престой. Така сметката показва, че при 70% заетост на паркоместата, предвидени за таксуване в синята зона на Варна, само за месец оборотът, реализиран от „Транспортен център за мобилност“, ще бъде не по-малък от 6 млн. лв. с ДДС“.

Без да е конкретно посочена и цитирана в писмото на „Паркинги и гаражи Варна“, тази сметка е определена като спекулативна, неотговаряща на истината и абсурдна. Като аргументи в тази връзка са посочени данни от отчетите за дейността на сините зони в други български градове (София, Пловдив, Велико Търново и Бургас), които сочат приходи в далеч по-скромни размери и дори „отрицателни резултати“.

В текста на писмото обаче е спестена съществена подробност като тази, че зоните в посочените градове обхващат единствено деловите им центрове. Така например синята зона в София има 13 хил. места за паркиране. В същото време варненската ще разполага с 23 471 места и ще включва някои от най-гъсто населените жилищни райони в града.

Друг аргумент на „Паркинги и гаражи Варна“ срещу цифрите за приходите от зоната, посочени в статията „Зонални войни“, е фактът, че „до реалния старт на събирането на таксите за паркиране и включването на конкретен брой резиденти и фирмени абонаменти, не може да се направи каквато й да e прогноза за приходите на дружеството“.

С този професионален жаргон от компанията искат да обяснят, че част от приходите от синята зона, посочени в публикацията ми, няма да бъдат събрани, тъй като живеещите в чертите й ще плащат не по 1.20 на час за 12 часов престой, а по 12 лв. месечно.

Обаче!

Именно заради посочения по-горе факт, в статията ми е изрично споменато, че сметките са направени при „70% заетост на паркоместата“.

Друг е въпросът, че няма как да бъде прието за сериозно твърдението на Мирослав Михов, председател на УС на „Паркинги и гаражи Варна“, че „че до реалния старт на събирането на таксите за паркиране и включването на конкретен брой резиденти и фирмени абонаменти, не може да се направи каквато й да e прогноза за приходите на дружеството“.

Мащабно и дълго подготвяно начинание като синята зона“ не може да бъде започнато без за дейността му да е изготвен бизнесплан. Иначе, какво? След някой и друг месец може да се окаже, че синята зона е икономически неизгодна и губеща ли?

Съвсем отделен въпрос е, как едно частно дружество като „Център за мобилност“ се захваща с дейност, за която предварително е ясно (на базата на сравненията с други български градове), че е губеща.