„Карай своя велосипед!“ за 400 хил. лв.

(От „Дневник„)

Близо 800 хил. лв. е сумата, с която в момента се осъществява т.нар. задание „публичност по проекта за „Интегриран градски транспорт на Варна““. Той е на стойност 110 млн. лв., по-голямата част от които са осигурени от програма „Регионално развитие“ на ЕС и е една от най-мащабните публични инвестиции в града през последните 25 години.

Макар и представляваща само около 1% от общата стойност на проекта сумата, предвидена за рекламирането му, заслужава внимание, тъй като сериозна част от нея минава през местни медии. Те традиционно страдат от проблеми с издръжката си и по тази причина всеки „процент“ публично финансиране е важен и се оценява като задължаващ.

Рекламната кампания за проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“ се осъществява от дружеството „Силвър адвъртайзинг“, което спечели обществена поръчка през есента на миналата година. То е регистрирано в София, а негови собственици са две физически лица – Калин Йорданов и Росица Михайлова.

Кратка справка

„Дневник“ поиска от „Силвър адвъртайзинг“ справка, която да хвърли повече светлина върху начина, по който средствата в размер на 800 хил. лв. (без ДДС) се разпределят между партньорите й във Варна – медиите и рекламни агенции. От нейното съдържание станаха ясни няколко важни неща:

Първо – медиите, през които и в момента се осъществява стратегията за популяризиране на проекта са избрани „след одобрение от Общината“.

Второ – разпределението на средствата към тях е станало на принципа „за всекиго по нещо“.

Трето – точните суми, получени за печат, наем на билборди, публикуване на реклама и платени текстове са „търговска тайна“.

И четвърто – най-малко половината от дружествата и медиите, рекламиращи проекта, са пряко или косвено управлявани от лица, свързани с местната и централната власт.

Съдържанието на договора между „Силвър адвъртайзинг“ и община Варна показва, че основните пера, в бюджета от 800 хил. лв. за публичност по проекта за Интегриран градски транспорт са няколко.

Най-сериозният разход от 386 хил. лв. е предвиден за „популяризиране на колоезденеето“.

Със 188 хил. лв. ще бъде популяризиран градския транспорт във Варна.

DSCN0240За 13 хил. информационни брошури са предвидени почти 96 хил. лв.

Интернет страницата за услугите, които предлага градския транспорт, ще струва близо 48 хил. лв. , а за първата копка и откриването на обекти по проекта са отделени около 30 хил. лв.

Останалите разходи за транспаранти, стикери, билбордове, пресконференции и табели са на обща приблизителна стойност 27 хил. лв.

В ценовата оферта са заделени и 3700 лв. за „платени публикации в медиите“.

Прехвърляне на собствеността

Според справката, предоставена на „Дневник“ „печатът и разполагането на външна реклама (във Варна) – билбордове и сити лайтс“ на стойност 110.3 хил. лв. са възложени на компанията „Сън аут ъф хоум медия“. Мажоритарен собственик в нея е „Юро фънд консултинг“, свързана с 87 годишната майка на спортния министър Красен Кралев.

Вторият съдружник в „Сън аут ъф хоум медия“ е Константин Манолов, който участва в управлението на поне осем фирми, в които негов партньор е бил самият Кралев. Той излезе от тях в навечерието на изборите през 2014, за да се концентрира върху политиката. Пак тогава сегашният министърът прехвърли и голяма част от фирмите на майка си.

„Тези дружества не са страна по договор за обществена поръчка, обясни Кралев през пресцентъра на спортното министерство.(…) Всяко търговско дружество има управител, който ръководи и отговаря за дейността му. Моля да отчетете, че Султанка Кралева (майка ми) не участва в управлението на тези търговски дружества“.

Кралев заяви също, че действията по прехвърлянето на собствеността му върху различни компании са предприети преди избирането му за министър на 7 ноември 2014 г. и че не е притежавал дялове или акции в „Сън аут ъф хоум медия“ и „МАГ комюникейшънс“ в лично качество, а през други юридически лица..

От своя страна от „Силвър адвъртайзинг“ обясниха, че са имали подписан рамков договор със „Сън аут ъф хоум медия“ за цялата 2015 г. и по тази причина за нуждите на кампанията си във Варна са подписали само анекс към него.

Друг договор за външна реклама на стойност около 19.5 хил лв. по проекта е възложен и на варненската рекламна компания „Медиа сървис“.

Лица в сянка

Близо 570 хил. лв. от бюджета за рекламно – информационната кампания по проекта за „Интегриран градски транспорт на Варна“ трябва да бъде разпределени между 12 дружества, притежаващи местни медии. Едно от тях е „Портал Варна“, свързано пак със Султанка Кралева. То притежава сайта „Варна утре“.

„Не съм упражнявал влияние за включването на „Портал Варна“ като доставчик на стоки и услуги по договора между „Силвър Адвертайзинг“ и Община Варна“, отговори на въпрос министърът на младежта и спорта.

След останалите медийни компании, работещи със „Силвър адвъртайзинг“ във Варна са „Черно море прес“ и „Медийна група Черно море“. Те притежават вестник „Черно море“, телевизионен канал със същото име и онлайн версиите им.

Както Черно море прес“, така и „Медийна група Черно море“ са собственост на „Холдинг Варна“, свързван с бизнесгрупата около „Химимпорт“ и „Централна кооперативна банка“. Двете дружества са отдавна известни с бизнесинтересите си във Варна и връзките си с местната администрация през публично-частни партньорства.

Други два от договорите за публикуване на рекламно-информационни и ПР материали, са с компаниите „Петел.Бг“ и „Вестник Народно дело“.

Проверката на фирмените им регистрации отвежда към председателя на градската организация на БСП във Варна Борислав Гуцанов.

Мажоритарен собственик на „Петел.Бг“– издател на едноименния сайт, е съпругата на Гуцанов Моника. До март т.г. тя е управлявала и „Вестник Народно дело“. Сега нейното място е заето от Златка Дончева, свързана пак с Гуцанова през „Транспортно спедиторска кантора 94“.

DSCN0236Сред подизпълнителите по договорите за популяризиране на най-големи транспортен проект на Варна е и едноличният търговец „Магнат – Живко Делянов“. Той е посочил като свое седалище същия адрес, на който са регистрирани четири дружества с мажоритарен собственик зам.-председателят на общинския съвет във Варна Янко Станев. На въпроса дали притежава, управлява ли и упражнява ли влияние върху медии във Варна Станев отговори: „Нямам медии, но пописвам. Журналистиката е несбъднатата ми детска мечта“.

Но друга справка, направена от „Дневник“ по-рано тази година, показва, че „Магнат – Живко Делянов“ е сред „дежурните“ посредници при финансирането на местни медии през рекламни договори с общински дружества. Едноличният търговец предлага „реализиране на информационни кампании и публикуване на рекламни съобщения“ основно в два сайта „Днес плюс“ и „Версия“.

…и останалите

В разпределението на средства за реклама на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“ са сключени и още шест договора.

„Медия груп 24“ е издател на градските портали „City 24“, включващи освен Варна още Благоевград, Бургас, Пловдив и Русе.

Студио МО“ е собственик на едноименно фотографско студио, но и на малко известния сайт „Портал Варна“.

Договор за 16 рекламни публикации по проекта е сключен и с „Афера“ ЕООД, издател на сайт с противоречива слава, който носи същото име.

Аетос ТВ“ е собственик на бургаската медийна група „RN“, която притежава и бившото „Радио Браво FM“ сега „Радио Мая“.

Компанията „Ливея“ поддържа варненския сайт „Властта“, а „Морето.net“ – едноименния информационен портал.

Положително и предизборно

Заради зле организирани и блокирани обществени поръчки работата по проекта за интегриран градски транспорт във Варна беше сериозно забавена и вече крие реална опасност от загуба на европейско финансиране, с което трябваше да бъде реализиран.

Независимо от това, около 2/3 от целия обем на дейностите по „медийно отразяване“ на проекта, трябва да бъдат изпълнени до края на октомври. Или с други думи – да „покрият“ изцяло предстоящата изборна кампания като осигурят положителното отразяване на работата по най-голямата публична инвестиция във Варна от десетилетия насам.
Какво ще се случи с проекта след това, очевидно е без особено значение.

Същата статия в „Дневник“ – тук.