Copy „Lafka“ – paste „Lafka“

Спас СПАСОВ, 24 януари, 2014г.

(„Вчички обичат „Lafka“ ; „Бизнес като една човешка длан„)

Copy-paste – това е номерът, с който лафките продължават да разширяват територията си.

Сравнението на различни документи, генерирани от общинските администрации в различни градове на страната доказва без каквото и да е съмнение, че това се случва по „опорни точки“.

С други думи – в н-ската общината пристига „писмо с намерения“ от „Булгартабак трейдинг“/“Табак маркет“. Заявените „намерения“ са описани в подробности – дължина, ширина, височина… Даже и изискването „конструкцията да е от качествени и здрави материали, изработена от метални профили, защитени от корозия, козирката и гърба на спирката да са от закалено стъкло триплекс не по–малко от 10 мм с цел безопасност“.

Съответната общинска администрация имитира дейност и като следва точно

„опорните точки“

и изготвя изготвя предложение до Общинския съвет.

След това Общинския съвет също имитира дейност и провежда кратък дебат. След него взема решение да започне процедура за отдаване на концесия на линиите на градския транспорт или да обяви конкурс за отдаване под наем на общински терени.

Има случаи, когато в заданията липсва само името на бъдещия победител в конкурса. Като в Нова Загора например. Там в условията за участие в конкурса е записано например, че участниците в него трябва да имат „най-малко 3 (три) години опит в управлението и експлоатацията на временни преместваеми съоръжения и обекти, разположени върху терени – общинска собственост на територията на минимум 3 (три) общини“.

Освен това бъдещият победител трябва да има „минимум 50 (петдесет) броя собствени преместваеми обекта, осъществяващи реална търговска дейност, посредством продажба на: пакетирани стоки, тютюневи изделия и печатни издания на територията на различни общини“.

И най-накрая „реализиран годишен оборот (на участниците в конкурса) от осъществявана търговска дейност – продажба на стоки, продукция да е минимум 3 млн. лв. без ДДС през предходната година“.

Guess who!

На финала, като единствен участник в конкурсите се явява само един кандидат и печелившия е…….разбира се „Lafka”!

Ето например какво пише в

решението на ОбС в Шумен

за отдаване под наем на общински терени за разполагане на преместваеми търговски обекти:

„Наемателят се задължава да изработи и монтира елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт (по съгласуван от гл. архитект на Община Шумен проект) с размери:

минимална дължина – 3,00 м;

– минимална ширина – 1,70 м;

минимална височина – 2,30 м;

минимална дължина на пейката – 2,50 м;

място за инвалидна количка за осигуряване на достъпна среда в урбанизираната територия;

максимална площ на рекламна конструкция с две лица и вътрешно осветление – 4,50 кв. м.

Конструкцията да е от качествени и здрави материали, изработена от метални профили, защитени от корозия, козирката и гърба на спирката да са от закалено стъкло триплекс не по–малко от 10 мм с цел безопасност“.

А ето какво пише в аналогичното решение, гласувано от общинските съветници

(линк към публикацията в сайта на общината)

в „Търговище“:

„Наемателят се задължава да изработи и монтира елементи на градско обзавеждане (заслони на спирки за масовия градски транспорт) по съгласуван от гл. Архитект на община Търговище проект с размери:

минимална дължина 3.0 м.,

минимална ширина – 1,70 м;

минимална височина – 2,30 м;

минимална дължина на пейката – 2,50 м;

място за инвалидна количка под заслона;

рекламна конструкция с две лица с квадратура 4.3 кв.м.

конструкцията да е от качествени и здрави материали, изработена от метални профили, защитени от корозия, козирката и гърба на спирката да са от закалено стъкло триплекс не по–малко от 10 мм с цел безопасност“.

В Асеновград

също не са се постарали да махнат дори запетайките:

„Спечелилият кандидат се задължава да изработи и монтира елементи на градското обзавеждане – спирки на автобусния транспорт по съгласуван с гл. архитект на Общината проект. (…) Размери на спирките на автобусния транспорт:

– минимална дължина – 3м.

– минимална ширина – 1.70м.

– минимална височина – 2.30м.

– минимална дължина на пейката – 2.50м.

– място за инвалидна количка за осигуряване на достъпна среда в урбанизираната територия.

– Конструкцията да е от качествени и здрави материали, изработена от метални профили, защитени от корозия, козирката и гърба на спирката да са от закалено стъкло триплекс не по – малко от 10мм. с цел безопасност“.

(линк към публикацията в сайта на общината)

И накрая – Нова Загора.

Там съставителят на документа е проявил творчество и старание като е предложил „вместо дължимата наемна цена, потенциалният наемател може да предложи насрещна престация, изразяваща се в изработване и монтиране на елементи на градското обзавеждане – спирки на автобусния транспорт по съгласуван с Гл. архитект на Община Нова Загора проект, при следните задължителни условия:

а/ Минимален брой на спирки на автобусния транспорт – 16 бр.

б/ Изграждането на спирките на автобусния транспорт е изцяло за сметка на наемателя.

в/ Размери на спирките на автобусния транспорт:

– минимална дължина – 3.00 м;

– минимална ширина 1.70;

– минимална височина 2.30 м;

– минимална дължина на пейката 2.50 м;

– Конструкцията да е от качествени и здрави материали, изработена от метални профили, защитени от корозия, козирката и гърба на спирката да са от закалено стъкло триплекс не по-малко от 10 мм с цел безопасност;

(линк към публикацията в сайта на общината)

На жаргона, с който обикновено се оправдава всяко безобразие единодушното гласуване на подобни „типови“ проекти, се нарича

„политическо решение“.

Колко „политически решения“ са взети във Варна например, за да може през август 2011г. в общинския съвет там без никакви проблеми да мине предложението на бившия кмет на града за промяна в концесионните договори за линиите на градския транспорт става ясно от следния протокол:

За увеличение на изображението, кликнете върху него
За увеличение на изображението, кликнете върху него
За увеличение на изображението, кликнете върхунего
За увеличение на изображението, кликнете върху него

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В документа: „з“ – означава „за“, „“ – отсъстващ, а „в“ – въздържал се.

Оказва се, че всички общински съветници с изключение на двама – един от ГЕРБ и един от местната партия „Свободен избор“ са подкрепили предложението на Кирил Йорданов. Според него освен печатни издания бараките на спирките получават възможността да продават още „тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки, студени и топли напитки“. След това в тях влиза … „Lafka”.

––––––––––––

Всички обичат „Lafka„;“Бизнес като една човешка длан“  – всичко за държавата на „Lafka”-джиите от „Капитал“.