За съдбата на един сигнал до Държавната агенция за закрила на детето

27 февруари 2013г., закрита лекоатлетическа писта "Локомотив" - Варна

През февруари т.г колегата ми от в. Капитал Росен Босев и аз изпратихме до Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) сигнал за това, че в електронни статии и няколко информационни агенция бе изнесена информация за преподаватели от спортното училище „Георги Бенковски“ във Варна, спортни деятели и членове на спортен клуб „Черно море – Атлетик“, които са въвлекли деца в политически дейности.

Ставаше дума за митинг, организират срещу настоятелните искания за оставка на бившия варненски кмет Кирил Йорданов.

Въпреки усилията ни Росен  и аз до този момент не сме информирани за резултатите от проверките, поискани от ДАЗД за това, установени ли са виновници за случилото се? Не знаем, поискано ли е съдействието на МВР по случая (практика, която Държавната агенция за закрила на детето установи през последните месеци във връзка с протестите срещу правителството)?

За да разбера какво всъщност се случва, днес изпратих до новия председател на ДАЗД Ева Жечева следното писмо:

„Уважаема Г-жо Жечева!

На 27 февруари т.г. на закритата лекоатлетическа писта „Локомотив“ във Варна беше организиран митинг срещу исканата оставка на вече бившия кмет на Варна Кирил Йорданов.
Още в началото на проявата пред присъстващите с плакати в ръце се подредиха, ученици от VIII до XI клас на спортното училище във Варна.

Проверка направена по-късно от Дневник.bg показа, че в същото това време те е трябвало да бъдат на училище, а мотиви за отсъствието им няма.

С писмо Изх.№ 89-00-47 от 5 март т.г. Държавната агенция за защита на детето към Министерския съвет поиска от Г-жа Адриана Григорова, директор на дирекция „Социално подпомагане“ във Варна информация по случая.

С писмо със същия изходящ номер и от същата дата до тогавашния министър на младежта и спорта Свилен Нейков бе поискано да бъде извършена проверка в спортен клуб „Черно море – Атлетик“  заради съмнения за въвличането на деца в политическа акция за защита на подалия оставка варненски кмет Кирил Йорданов.

Копия от двете писма бяха изпратено до г-н Босев и мен като податели на жалбата.

Според текстовете им  резултатите от проверките трябваше да бъдат предадени на агенцията.

По-късно, пак във връзка с подадения сигнал, с писмо Изх.№ 89-00-74 от 12 юли т.г. г-н Босев, аз и г-жа Милена Николова, координатор Детски политики „Здраве“, и „Образование“ в Националната мрежа за деца бяхме информирани от тогавашния зам. председателя на ДАЗД г-жа Даринка Янкова за това, че:

„Предвид събраната информация (по подадения сигнал) може да се направи извода, че е нарушено правото на децата, регламентирно в чл.11, ал.4 от Закона за закрила на детето, тъй като децата са участвали в мероприятието без да са информирани предварително за целта му, а в последствие изразяват недоволство от случилото се“.

Според текста на писмото, подписано от г-жа Янкова, по случая от страна на ДАЗД са били подадени сигнали до Министерството на физическото възпитание и спорта, Община Варна и Спортен клуб „Черно море – Атлетик“ с молба да извършат проверки по случая, съобразно компетентността си, както и да бъде потърсена отговорност от виновните лица.

Като жалбоподатели, аз и г-н Босев бихме искали да научим, какъв е резултатът от сигналите, подадени от ДАЗД, били ли са установени виновни лица, бил ли е подаден сигнал, касаещ случая до Министерството на вътрешните работи, потърсена ли е отговорност от евентуално установените виновници за случая и какви мерки са предприети спрямо тях?

Надявам се, че съвместните ни действия ще доведат до гарантиране правата на децата в България в по-висока степен.

Поздрави!

Спас Спасов“