Експлоатация в тъмната стаичкa

„…за мен дълбокият смисъл в правенето на политика е в конструирането и продуцирането на реалности, които увеличават свободата и отговорността на човека. В продуцирането и управлението на човешкото битие като…