Герхард Райвегер

Герхард Райвегер, посланик на Австрия в България: Сивата икономика и нелоялната конкуренция в България са сериозен проблем за австрийските фирми

Посланикът на Република Австрия в България Герхард Райвегер пое поста през пролетта на 2010 г. Преди това той е работил като заместник-директор на Дипломатическата академия във Виена, заместник-ръководител на Отдела за международно сътрудничество в Министерството на външните работи на Австрия, както и като референт в секциите по политика и култура в чужбина. Бил е заместник-посланик в Стокхолм и съветник по икономически и финансови въпроси в австрийското посолство във Вашингтон. Работил е и в посолството на Австрия в Рабат. С него разговаряхме за интереса на австрийските инвеститори към България и културата като авангард на политиката.

Вие поехте поста си в България преди повече от година. Кои са личните ви приоритети като посланик на Австрия у нас?
– Задачите на един посланик са изключително многообразни, тъй като включват поддържането на отношения във всички области – политика, икономика и култура. За отношенията между Австрия и България особено важно за мен е да обогатяваме знанията си едни за други и чрез по-добро взаимно разбиране да допринасяме за създаването на общо европейско съзнание. Особено важна в тази връзка е ролята на сътрудничеството в областта на образованието.

Друга важна за мен цел е да се подкрепят контактите между неправителствени организации и така да се допринася за по-нататъшното развитие на гражданското общество в България и Австрия.

Едно трето предизвикателство, което от страна на посолството бихме искали да поемем, е да се започне интензивна дискусия за социалната отговорност на фирмите и аз съм много радостен, че можахме да поставим успешно начало в тази насока с организирането на голяма конференция, посветена на темата за корпоративната социална отговорност. Конференцията се проведе по повод на посещението на федералния канцлер Вернер Файман в София през февруари тази година.

Какви са тенденциите, които вашите анализи отчитат, в интереса на австрийските инвеститори към България?
– Австрийските фирми играят важна роля като инвеститори в българската икономика. В България има около 400 австрийски фирми, като 30 от тях имат собствена производствена база тук. Бяха направени големи австрийски инвестиции в такива сфери, които са от стратегическо значение за икономическото развитие, като енергийния сектор и телекомуникациите.

Австрийски инвеститори проявяват интерес да продължат да инвестират в тези сфери, с което могат да имат сериозен принос за постигането на икономическите цели, които ЕС си поставя в „Адженда 2020“.

Австрийски инвестиции има освен това във финансовия сектор, текстилната промишленост, както и в сферата на търговията. Важни предпоставки за нови инвестиции са стабилните и предвидими регулиращи рамкови условия, подобряването на правната сигурност и борбата с нелоялната конкуренция.

Кои са проблемите, с които австрийските бизнесмени се сблъскват най-често у нас?
– Австрийските фирми често се оплакват от тежката бюрокрация и от това, че понякога уреждането на даден въпрос отнема много време. Възможно решение на този проблем е контактът с институциите да се осъществява по електронен път.

Затова се радвам, че през април между Австрия и България беше подписана спогодба за сътрудничество в областта на информационните и комуникационните технологии и електронното управление (е-правителство), която съдържа и конкретна работна програма.

Сериозен проблем за всички австрийски фирми е големият дял на сивата икономика и свързаната с това нелоялна конкуренция в България.

Фирмите посрещнаха положително законовите промени, с които се отменят някои ненужни административни пречки при възлагането на обществени поръчки. Продължава обаче да съществува проблемът с оценката на офертите. Така търгове печелят фирми, предложили толкова ниска цена, която кара завършването на поръчката да изглежда нереалистично.

Неотдавна със заключителен концерт във Варна приключи програмата на традиционните Австрийски музикални седмици. Тази година разшириха територията си. Как оценявате интереса към австрийската култура в България?
– Големият интерес на българската публика към австрийската култура е все още изненадващ за мен. Особено осезаем е този интерес при класическата музика, но австрийската литература, архитектура, модерният дизайн и новите музикални форми също се радват на голямо внимание.

Културният обмен се улеснява от широкото разпространение на немския език в страната, който много българи владеят на изключително високо ниво. Езиковите гимназии в България, на които се дължи това ниво на владеене на чужди езици, според мен са достоен за подражание модел за чуждоезиково обучение.

Австрия е сред страните, които поставят културата като авангард на международните си отношения. Какво предвижда културният календар на посолството на Австрия до края на тази година?
– Тъй като през пролетта основният акцент беше поставен върху музиката – в рамките на Австрийските музикални седмици се състояха 16 концерта в осем големи града в България – до края на годината в центъра на културната дейност на посолството ще стоят други жанрове, така че да можем да представим многообразието на културните постижения в Австрия и на отношенията между двете страни в областта на културата.

Посолството участва например във фестивала Sites and Subject в Пловдив през юни. В рамките на Sofia Design Week от 10 до 24 юни в Националната галерия за чуждестранно изкуство в София ще бъде представена изложбата Fresh Air from Pure Austrian Design. През същия месец посолството подкрепя участието на австрийски творци в международния фестивал за съвременно изкуство в София „Водна кула арт фест“.

През лятото ще се осъществи и симпозиумът Fluid Groundsтворци, куратори и научни дейци ще пътуват на кораб по Черно море от Варна до Поти, Грузия. В рамките на Джаз фестивала във Варна в края на юли ще участва известният австрийски музикант Кристиан Мутшпийл (тромбон и пиано).

По повод на 20-годишнината на австрийска библиотека „Волфганг Краус“ в София на 13 октомври в Софийския университет ще се проведе конференция, посветена на влиянието на хората на изкуството и науката върху развитието на гражданското общество, а в края на октомври в София ще бъде представена част от художествената колекция на Ерсте банк. За откриването на изложбата сме поканили световно известната представителка на пърформънса Вали Експорт.

Виждате ли възможност страната ни да привлича повече туристи от Австрия?
– Според мен България има много голям потенциал да привлече туристи от Австрия. Фактът, че за много австрийски граждани България е малко позната, може да бъде използван с туристическа цел. Трябва да бъде провокирано любопитство – културният туризъм, екотуризмът и приключенският туризъм са форми, които биха могли да се развиват успешно.

Предпоставка за това, разбира се, са атрактивни предложения за пътуване и съответната инфраструктура. Чрез сътрудничество с австрийски фирми би могло да се използва и приложи успешното ноу-хау от Австрия. В Австрия има отлични училища по туризъм, с които също могат да се намерят форми за сътрудничество.

Туризмът живее от желанието ни за почивка, но също така и от стремежа ни към разнообразие и приключения. Успешната формула е да се включат всички тези елементи в туристическите оферти. България има прекрасни условия за това с красивата си природа и богата култура.

Линк към публикацията на същото интервю във в. Дневник – тук.